volgende stap naar professionelere school
verandering leesgedrag leerkrachten
ideaal platform voor zelfstudie voor het register
Waarom EducatieMaster?
gelezen-artikelen

Verandering leesdrag

EducatieMaster werkt echt! Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op 10 leerkrachten regelmatig vakliteratuur lezen. Scholen die gebruik maken van EducatieMaster halen 1 op 3 leerkrachten.

Daarnaast zien we bij scholen die langere tijd met EducatieMaster werken het leesgedrag nog verder toenemen. In de grafiek hiernaast zie je dat deze school (40 leerkrachten) in het 2013 ongeveer 40 artikelen las. Het jaar erop een kleine 150. En in 2015 bijna 550.

Register Leraar

Wat je leest op EducatieMaster is geschikt voor het RegisterLeraar. Je kunt dus al lezende punten sparen voor je herregistratie.

SRPO (Schoolleiders Register Primair Onderwijs)

Door SRPO erkend. Uitspraak: Het ‘Zelfstudieplatform EducatieMaster’ is opgenomen als bron bij de professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat ‘Zelfstudieplatform EducatieMaster’ gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via informeel leren.